BIAŁY BÓG (Feher Isten)

Produkcja: Węgry, Niemcy, Szwecja (2014) Studio: Proton Cinema, Pola Pandora Filmproduktions, Filmpartners Premiera: 20 lutego 2015…