Droga do zatracenia w „Drodze krzyżowej” – recenzja

Dietrich Bruggermann wchodzi na pole minowe, poruszając temat wiary, która przeradza się w fanatyzm i ślepe…