Dyrektor Ars Independent w więzieniu!

11 września 2014 roku, w ramach programu resocjalizacyjnego „Wideoteka Wolnego Człowieka” w Zakładzie Karnym w Wojkowicach…