Europejski konkurs video – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Zgłoś swoje video i opowiedz, czym jest dla Ciebie społeczeństwo otwarte! Sieć Doc Next Network zaprasza…