Rok owcy!

Kiedy w II w p.n.e. Chińczycy tworzyli swój kalendarz, nie mogli wiedzieć, że to nie owce,…