Premiera książki „Kino Juliusza Machulskiego” oraz pokaz „Ambassady” z udzialem Twórców w Kinie Atlantic

Wydawnictwo Kwieciński oraz kino ?Atlantic? zapraszają 2 lipca (środa) o godz. 20 na premierę książki ?Kino Juliusza Machulskiego? z udziałem reżysera, autora książki i gości specjalnych oraz wystawę plakatów filmowych i grafik z książki, a także pokaz najnowszego filmu reżysera ?AMBASSADA?

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli:

Juliusz Machulski

Elżbieta Zającówna

(?Vabank?, ?Vabank II, czyli riposta?, ?Seksmisja?, ?V.I.P.?, ?Matki, żony i kochanki?)

Bartosz Porczyk

(?AmbaSSada?)

oraz

dr Artur Majer

autor książki

Adam Rajmund Kwieciński

Wydawnictwo Kwieciński

Spotkanie poprowadzi Magdalena Sendecka z miesięcznika ?Kino? oraz Artur Wolski z Kina ?Atlantic?.

Aby wziąć udział w wydarzeniu 2 lipca należy zgłosić chęć uczestnictwa do niedzieli 29 czerwca na adres kontakt@entropiaslowa.pl . Mamy do rozdania 10 podwójnych zaproszeń. Każdy mail zostanie przez nas potwierdzony. Liczba miejsc ograniczona!

Po spotkaniu będzie można nabyć:

książkę w promocyjnej cenie 45 zł

oraz

specjalnie przygotowane, oprawione ilustracje (A3) autorstwa Marcina Kułakowskiego.

Oficjalny fanpejdż: www.facebook.com/KinoMachulskiego

Informacje o książce także na stronie: Studia Filmowego ?Zebra?

http://www.zebrafilm.pl/aktualnosci/367-ksiazka-kino-juliusza-machulskiego

Wydawnictwa Kwieciński:

http://kwiecinski.pl/pl,archiwum-aktualnosci,show,news31

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

?Kino Juliusza Machulskiego? autorstwa Artura Majera ? to pierwsza na rynku monografia twórczości jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych reżyserów polskiego kina.

Książka opisuje zarówno filmy Juliusza Machulskiego, jak i szeroki kontekst ich powstawania. Autor snuje fascynującą opowieść o ostatnich 35 latach polskiej kinematografii, czyniąc reżysera i jego utwory przewodnikiem po jej przełomach i zmianach. Twórca tej miary i charyzmy, co Juliusz Machulski jest wymarzonym bohaterem, a jego filmy zapraszają do głębokiej wiwisekcji i szerokiej narracji na swój temat.

Monografia została podzielona na cztery zasadnicze części, w ramach których Artur Majer opowiada o poszczególnych kinowych produkcjach fabularnych twórcy ?Kingsajzu?, nakreślając społeczno-kulturową epokę, w której powstawały. Przedstawia je przede wszystkim na tle innych działalności artystycznych swojego bohatera, a zatem porównuje filmy ze scenariuszowymi wersjami, książkami reżysera, zrealizowanymi spektaklami Teatru Telewizji oraz napisanymi przez niego na potrzeby tego Teatru tekstami i in. Książka szczegółowo omawia wszystkie 16 kinowych filmów fabularnych Machulskiego, począwszy od ?Vabanku?, a skończywszy na najnowszym tytule ?AmbaSSadzie?.

Chociaż ?Kino Juliusza Machulskiego" to literatura z dziedziny nauk o sztuce (filmoznawstwo), napisana jest językiem prostym i przystępnym, z myślą o czytelniku, tak by sięgnąć po nią mogli także wielbiciele twórczości tego reżysera. Poza opisami i analizami filmów autor dowodzi w myśl klasycznej teorii autorskiej, że Juliusz Machulski jest twórcą, który w każdym ze swoich utworów pozostawia osobistą sygnaturę. Tym samym nobilituje tego, który sam siebie nazywał Komercjuszem Pierwszym polskiej kinematografii jako pełnoprawnego filmowego autora. Jako cechy charakterystyczne jego twórczości rozpoznaje m.in. trop ironii, zamiłowanie do mistyfikacji i maskarady, zabawę kinem i jego tradycją.

Książka została wydana przez Wydawnictwo Kwieciński z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia na rynku wydawniczym. Wydawnictwo Kwieciński przez lata specjalizowało się w wydawaniu periodyków i książek popularyzujących wiedzę medyczną. ?Kino Juliusza Machulskiego" jest pierwszą jego książką z dziedziny sztuki filmowej. Założycielem i właścicielem wydawnictwa jest dr Adam Kwieciński.

Wydanie książki został dofinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Od wydawcy:

?Kino Juliusza Machulskiego? autorstwa Artura Majera to nowy rozdział w 25-letniej historii Wydawnictwa Kwieciński, które rozpoczyna tym samym publikację książek z zakresu sztuki filmowej. Przyjąłem możliwość wydania książki dr. Artura Majera jako prezent na jubileusz firmy.

Polska byłaby inna bez filmów Juliusza Machulskiego. Jaka? Zapewne smutniejsza i mniej wrażliwa na ludzkie problemy, także te społeczne. Każda dziedzina życia w naszym kraju powinna mieć swojego Machulskiego, który prezentując świat w krzywym zwierciadle, piętnuje jego wady i uwrażliwia na walory. Komedia to najtrudniejszy kawałek chleba dla twórcy filmowego, a zatem tym bardziej bohaterowi książki należy się szacunek za trwanie przy tej formie twórczości i za to, że dane nam było jego filmy obejrzeć, a przy każdej kolejnej projekcji odkrywać je wciąż na nowo.

Opis twórczości Juliusza Machulskiego prowadzony przez autora daje możliwość zapoznania się z poszczególnymi produkcjami od strony realizacyjnej i prezentuje oryginalne interpretacje tych popularnych pozycji polskiej kinematografii. Autor opowiada o nich na tle ponad trzydziestoletnich przemian w dziejach polskiego filmu. Książka spełnia standardy pozycji naukowej, ale Czytelnik nie musi być wykształconym filmowcem czy filmoznawcą, by z przyjemnością przemierzać jej strony. Została bowiem napisana sprawnie, żywym językiem, z myślą o odbiorcy.

Dziękuję Juliuszowi Machulskiemu za wszystkie jego filmy i życzę kolejnych udanych produkcji filmowych.

Dziękuję autorowi książki, Arturowi Majerowi, za wysiłek i kunszt włożony w I edycję Kina Juliusza Machulskiego.

Wszystkim Czytelnikom życzę miłej lektury w oczekiwaniu na kolejne filmy Juliusza Machulskiego i następne pozycje wydawnicze z zakresu sztuki filmowej proponowane przez Wydawnictwo Kwieciński.

dr Adam Rajmund Kwieciński

Z recenzji prof. Marka Hendrykowskiego:

"Książka 'Kino Juliusza Machulskiego napisana jest wprawnym i lekkim piórem, zręcznie unika pułapek najeżonego terminologią scjentyzmu, prezentując Czytelnikowi w kolejnych rozdziałach przejrzyście skomponowaną i instruktywnie ukazaną panoramę zagadnień filmowych związanych z twórczością jej bohatera.

Monografia twórczości Juliusza Machulskiego opracowana przez Dra Artura Majera jest tytułem bez precedensu na naszym rynku wydawniczym. Nie mieliśmy dotąd w rodzimej literaturze filmowej żadnego syntetycznego opracowania, które obejmowałoby umiejętnie usystematyzowaną całość jego dorobku na przestrzeni czterech dekad: od lat siedemdziesiątych po dzień dzisiejszy.

Dr Artur Majer wybornie zna nie tylko same filmy i spektakle Teatru Telewizji zrealizowane przez bohatera jego książki, lecz także doskonale orientuje się w okolicznościach powstania każdego z nich, szczodrze dzieląc się wynikami swoich badań i posiadaną wiedzą z adresatem. Monografię twórczości reżyserskiej Juliusza Machulskiego autorstwa Artura Majera polecam wszystkim, którzy cenią i lubią jego filmy. Pozwala ona odkrywać na nowo i odczytywać znane i mniej znane dzieła tego reżysera, umieszczając je na tle ukazanych w atrakcyjny sposób kontekstów polskiego życia społeczno-kulturalnego".

Artura Majer - autor książki ?Kino Juliusza Machulskiego? jest doktorem nauk humanistycznych ze specjalnością nauk o sztuce, absolwentem ?lmoznawstwa i dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 2008 - 2012 był Kierownikiem Działu Produkcji Filmowej w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, a obecnie pracuje w Agencji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej Telewizji Polskiej S.A.

Wykładał na wielu uczelniach wyższych m.in.: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Śląskim, PWSFTviT w Łodzi, Warszawskiej Szkole Filmowej. Na uczelniach tych prowadził zajęcia z zakresu m.in. historii i krytyki filmowej, organizacji produkcji filmowej, a także komunikacji interpersonalnej.

Artur Majer jest członek Koła Piśmiennictwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

?Kino Juliusza Machulskiego? jest jego debiutem wydawniczym.

Autorem ilustracji oraz okładki książki jest Marcin Kułakowski.

Źródło: materiały prasowe


Brak ocen
Prosimy zaczekać ...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Dodaj komentarz